Mutiara Pagi

Mutiara pagi...

 

Berkata Abdul Malik bin Umair:

"Satu-satunya manusia yang tidak tua adalah orang yang selalu membaca Al-qur'an".

"Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-qur'an".

 

Berkata Al-imam Qurtubi:

"Barang siapa yang membaca Al-qur'an,  maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun".

 

"Perbanyaklah membaca Al-qur'an jangan pernah kau tinggalkan, kerana sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan di mudahkan setara dengan yang kamu baca".

 

"Bahwasannya para Malaikat tidak diberi keutama'an untuk membaca Al-qur'an,  maka oleh karena itu para Malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari baca'an manusia.

 

Bergantunglah pada Alqur'an niscaya kau akan mendapatkan keberkahan.

Allah berfirman: "ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh keberkahan agar mereka mau mentadaburi ayat-ayatnya".

"Manakala kita menyibukkan diri dengan Al-qur'an maka kita akan di banjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia".

 

"Semoga Allah SWT  senantiasa berikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua,   untuk selalu membaca Al-qur'an, mentadaburi dan mengamalkan kandungannya"... Aamiin Ya Rabbal Alamiin...

 

Wallahu a'lamu bish showab...

Kirim Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :